แนวคิดพื้นฐานของวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเดิมพัน